Zamówienia ochrona zdrowia

Opinie i interpretacje

OPRACOWANIE: Grupy odczynników na potrzeby szacowania wartości zamówienia.

Udostępniamy dokument stanowiący wynik współpracy przedstawicieli publicznych uczelni wyższych w Polsce, współdziałających w Zespole Roboczym powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień ...