zamówienia publiczne na ubezpieczenia grupowe

Opinie i interpretacje

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zawieraniu umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego

I. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. ...