zamówienia publiczne

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w REPUBLICE SŁOWACKIEJ – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Słowackiej. Przewodnik swoją treścią obejmuje obowiązujące regulacje ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w CZECHACH – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny już poradnik dotyczący zagranicznych systemów zamówień publicznych – „Przewodnikiem po procedurach udzielania zamówień publicznych w ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w Niemczech – praktyczny przewodnik

Niemcy to największy gospodarczo kraj w Europie, co przekłada się również na jego wielkość rynku zamówień publicznych. Jedynie w pierwszej ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zamówieniach typu in-house.

Praktyczne stosowanie zamówień typu in-house ujawniło wątpliwości co do konieczności wyłączenia się osób wykonujących czynności związanych z prowadzeniem postępowania o ...

Przegląd prawa

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego.

Wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym ...

Przegląd prawa

Poradnik pozacenowe kryteria oceny ofert już dostępny.

Pozacenowe kryteria oceny ofert – Udostępniamy przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający pozacenowe kryteria oceny ofert wraz z ...

Opinie i interpretacje

Poradnik pozacenowe kryteria oceny ofert już dostępny.

Pozacenowe kryteria oceny ofert – Udostępniamy przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający pozacenowe kryteria oceny ofert wraz z ...

Opinie i interpretacje

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych ogłoszona.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych – założenia W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada ...

Opinie i interpretacje

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego.

Wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym ...

Przegląd prawa

Opinia UZP w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego.

W celu przybliżenia uczestnikom rynku zamówień publicznych kwestii wspólnego udzielania zamówień Urząd Zamówień Publicznych przygotował opracowanie dotyczące tej tematyki, a ...