zamówienia publiczne

Przegląd prawa

Ważne rekomendacje Prokuratorii Generalnej – kompleksowe wskazówki dot. zastrzegania kar umownych.

Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje odnoszące się do obszernej tematyki zastrzegania kar umownych.  Ich celem jest ułatwienie formułowania postanowień umowy w ...

Przegląd prawa

Macedonia Północna członkiem Porozumienia ws. Zamówień Rządowych (GPA)

W dniu 30 października br. Macedonia Północna stała się członkiem Porozumienia WTO w sprawie Zamówień Rządowych (GPA 2012), co oznacza, ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w UKRAINIE – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Ukrainie. Autorem opracowania jest Mateusz Posieczek, Specjalista z ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w REPUBLICE SŁOWACKIEJ – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Słowackiej. Przewodnik swoją treścią obejmuje obowiązujące regulacje ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w CZECHACH – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny już poradnik dotyczący zagranicznych systemów zamówień publicznych – „Przewodnikiem po procedurach udzielania zamówień publicznych w ...

Przegląd prawa

Zamówienia Publiczne w Niemczech – praktyczny przewodnik

Niemcy to największy gospodarczo kraj w Europie, co przekłada się również na jego wielkość rynku zamówień publicznych. Jedynie w pierwszej ...

Opinie i interpretacje

Stosowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zamówieniach typu in-house.

Praktyczne stosowanie zamówień typu in-house ujawniło wątpliwości co do konieczności wyłączenia się osób wykonujących czynności związanych z prowadzeniem postępowania o ...

Przegląd prawa

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego.

Wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił na swojej stronie internetowej wzorcowe dokumenty w postępowaniu odwoławczym ...

Przegląd prawa

Poradnik pozacenowe kryteria oceny ofert już dostępny.

Pozacenowe kryteria oceny ofert – Udostępniamy przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający pozacenowe kryteria oceny ofert wraz z ...

Opinie i interpretacje

Poradnik pozacenowe kryteria oceny ofert już dostępny.

Pozacenowe kryteria oceny ofert – Udostępniamy przygotowany na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych poradnik zawierający pozacenowe kryteria oceny ofert wraz z ...