zapytanie o cenę

Opinie i interpretacje

Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę

Stosownie do treści art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publinczych (Dz. U. z 2013 ...