zmiana kursu euro od 1 stycznia 2020 roku

Opinie i interpretacje

Komunikat Prezesa UZP w sprawie wyroku KIO w postępowaniu dot. projektu e-Zamówienia.

Jak już wiadomo budowa centralnej platformy e-Zamówienia stanęła w miejscu. Właśnie w tej sprawie Prezes UZP wydał komunikat w którym ...

Przegląd prawa

Komunikat Prezesa UZP w sprawie wyroku KIO w postępowaniu dot. projektu e-Zamówienia.

Jak już wiadomo budowa centralnej platformy e-Zamówienia stanęła w miejscu. Właśnie w tej sprawie Prezes UZP wydał komunikat w którym ...

Opinie i interpretacje

Zmiana Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów ...

Opinie i interpretacje

Nowe kwoty progowe, nowy kursu złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020 r. nowe kwoty ...

Opinie i interpretacje

Zmiana Rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ...

Opinie i interpretacje

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z dniem 31 grudnia 2019 roku

W dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia ...

Przegląd prawa

Zmiana Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów ...

Przegląd prawa

Nowe kwoty progowe, nowy kursu złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy rozporządzenia określające z dniem 1 stycznia 2020 r. nowe kwoty ...

Przegląd prawa

Zmiana rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej z dniem 31 grudnia 2019 roku

W dniu 27 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia ...

Przegląd prawa

Zmiana Rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ...