zmiana kursu euro od 1 stycznia 2020 roku

Opinie i interpretacje

Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty ...

Przegląd prawa

Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty ...