zmiana PZP

Przegląd prawa

Informator UZP nr 4/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował czwarty numer Informatora z roku 2023. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Przegląd prawa

Informator UZP nr 2/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Aktualności

Z DNIEM 20 LIPCA BLOKADA WSZCZYNAJĄCYCH OGŁOSZEŃ UNIJNYCH

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej poinformował, że z dniem 20 lipca 2023 roku została wstrzymana możliwość wysyłania za ...

Przegląd prawa

REKOMENDACJE BRANŻY IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT

Zapraszamy do lektury opracowania dotyczącego przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT,  przygotowanego przez reprezentantów branży informatycznej. Dokument został opublikowany w ...

Przegląd prawa

Czy treść ogłoszenia o wykonaniu umowy może potwierdzać należyte wykonanie umowy?

Stosownie do treści § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 ...

Przegląd prawa

Nowa funkcjonalność dla Zamawiającego – możliwość samodzielnego usuwania błędnie opublikowanych dokumentów postępowania.

Informujemy, że na Platformie e-Zamówienia została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Zamawiającemu usuwanie błędnie opublikowanych dokumentów postępowania. Aby usunąć błędnie opublikowany dokument ...

Przegląd prawa

Informator UZP nr 1/2023

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Opinie i interpretacje

10 listopada br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Informujemy, e w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 została ogłoszona ustawa z dnia 7 ...

Przegląd prawa

10 listopada br. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

nformujemy, e w Dzienniku Ustaw w dniu 26 października 2022 r., pod poz. 2185 została ogłoszona ustawa z dnia 7 ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Uproszczony schemat postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. ...