NowePrzetargi.pl

Tag "zmiana PZP"

Informator UZP nr 3/2021

    Informator UZP nr 3/2021
Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował trzeci numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz działalności Urzędu Zamówień Publicznych. Znajdziemy tutaj również m.in. informacje
Przeczytaj pełny artykuł

KOMUNIKAT UZP: Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym Pzp.

    KOMUNIKAT UZP: Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym Pzp.
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem UZP, w którym omówione zostały mechanizmy przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji zawartych, jak również planowanych
Przeczytaj pełny artykuł

Komunikat UZP: Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

    Komunikat UZP: Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych
Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowią prawne narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, zachwianego przez określone
Przeczytaj pełny artykuł

Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

    Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opracowany został informator na
Przeczytaj pełny artykuł

Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

  Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w
Przeczytaj pełny artykuł

Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

  Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana  Prezesowi UZP
Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą
Przeczytaj pełny artykuł

Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września

  Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września
W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 i 2023 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Zapisz się do Newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888