NowePrzetargi.pl

Tag "zmiana PZP"

Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

    Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych
W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opracowany został informator na
Przeczytaj pełny artykuł

Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

    Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.
W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w art. 23 rozdziału 3 w dziale I tej ustawy.  Zgodnie
Przeczytaj pełny artykuł

Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

    Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana  Prezesowi UZP
Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych
Przeczytaj pełny artykuł

Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września

    Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września
W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
Przeczytaj pełny artykuł

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

W 2022 roku średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,4536. Próg stosowania ustawy PZP wynosi 130.000,- zł.

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888