zmiana PZP

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Uproszczony schemat postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.

Dialog konkurencyjny to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. ...

Opinie i interpretacje

Informator UZP nr 2/2022

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Przegląd prawa

Informator UZP nr 2/2022

nformujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował drugi w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Opinie i interpretacje

OPINIA UZP: Zamówienia organizowane przez szkoły wyższe.

Prezesa UZP przygotował opinię dotyczącą zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez szkoły wyższe. Opinia dotyczy istotnych kwestii z punktu widzenia ...

Opinie i interpretacje

Informator UZP nr 1/2022

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Zamówienia organizowane przez szkoły wyższe.

Prezesa UZP przygotował opinię dotyczącą zagadnień związanych z zamówieniami organizowanymi przez szkoły wyższe. Opinia dotyczy istotnych kwestii z punktu widzenia ...

Przegląd prawa

Informator UZP nr 1/2022

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy w tym roku numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień ...

Przegląd rynku

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny numer Informatora za okres październik – grudzień 2021 roku. Informatory UZP zawierają materiały ...

Przegląd rynku

1 stycznia 2022 weszły w życie trzy nowe rozporządzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień ...

Przegląd rynku

Dnia 24 grudnia 2021 roku wchodzą zmiany do ustawy PZP

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i ...