zmiana PZP

Przegląd prawa

KOMUNIKAT UZP: Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym Pzp.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem UZP, w którym omówione zostały mechanizmy przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mogą ...

Przegląd prawa

Informator UZP nr 3/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował trzeci numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce ...

Przegląd prawa

OPINIA UZP: Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: „Pzp”) czynności  związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania ...

Opinie i interpretacje

Informator UZP nr 3/2021

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował trzeci numer Informatora. Informatory UZP zawierają materiały dotyczące funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce ...

Opinie i interpretacje

KOMUNIKAT UZP: Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym Pzp.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem UZP, w którym omówione zostały mechanizmy przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mogą ...

Opinie i interpretacje

Komunikat UZP: Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowią prawne narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ...

Przegląd prawa

Komunikat UZP: Klauzula waloryzacyjna w ustawie Prawo zamówień publicznych

Przesłanki waloryzacji umownej uregulowane w art. 439 ustawy Pzp stanowią prawne narzędzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrócenia stanu równowagi ...

Opinie i interpretacje

Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ...

Przegląd prawa

Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ...

Opinie i interpretacje

Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą ...