zmiana PZP

Opinie i interpretacje

Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w ...

Przegląd prawa

Informacja o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywana Prezesowi UZP

Zgodnie  z  art.  81  ust.  1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą ...

Przegląd prawa

Zmiany dotyczące planu postępowań w ustawie Pzp obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

W  ustawie  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, plan postępowań został uregulowany w ...

Opinie i interpretacje

Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca ...

Przegląd prawa

Zmiany w ustawie Pzp już od 15 września

W dniu 31 sierpnia 2021 r. pod poz. 1598 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP ustawa z dnia 8 lipca ...