zmiana umowy

Przegląd prawa

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

W myśl art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w ...

Przegląd prawa

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp

Przepis art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, w której kumulatywnie ...

Opinie i interpretacje

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność zmiany umowy dokonywana na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp

Przepis art. 455 ust. 2 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, w której kumulatywnie ...

Opinie i interpretacje

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

W myśl art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może zostać wprowadzona w ...