zmiany PZP 2022

Opinie i interpretacje

OPINIE PRAWNE: Dopuszczalność wprowadzenia zmiany do umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mają możliwość wprowadzenia ...

Przegląd prawa

KOMUNIKAT PREZESA UZP: Tryb z wolnej ręki, a wypowiedzenie umowy przez dostawcę energii elektrycznej

W związku z informacjami o nasilającym się w ostatnim czasie zjawisku wypowiadania przez wykonawców umów w sprawie zamówienia publicznego na ...

Opinie i interpretacje

KOMUNIKAT PREZESA UZP: Tryb z wolnej ręki, a wypowiedzenie umowy przez dostawcę energii elektrycznej

W związku z informacjami o nasilającym się w ostatnim czasie zjawisku wypowiadania przez wykonawców umów w sprawie zamówienia publicznego na ...

Przegląd prawa

OPINIE PRAWNE: Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych

Określenie zasady, która pozwalałby zamawiającemu ustalić, kiedy będzie miał do czynienia z jednym zamówieniem, a kiedy z zamówieniami odrębnymi, jest ...

Opinie i interpretacje

OPINIE PRAWNE: Zasady szacowania wartości zamówienia na zakup produktów spożywczych

Określenie zasady, która pozwalałby zamawiającemu ustalić, kiedy będzie miał do czynienia z jednym zamówieniem, a kiedy z zamówieniami odrębnymi, jest ...

Przegląd prawa

Rekomendacje dotyczące konkursu w branży architektonicznej

Urząd Zamówień Publicznych przygotował Rekomendacje dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Konkurs jest ważną procedurą służącą do nabywania twórczych zamówień i ...

Opinie i interpretacje

Rekomendacje dotyczące konkursu w branży architektonicznej

Urząd Zamówień Publicznych przygotował Rekomendacje dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Konkurs jest ważną procedurą służącą do nabywania twórczych zamówień i ...

Opinie i interpretacje

Wchodzą zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – ...

Opinie i interpretacje

Jak należy prawidłowo zarejestrować postępowanie przez Zamawiających nie będących w grupie pilotażowej MOW?

Zamawiający nie biorący udziału w pilotażu produkcyjnym MOW, przy rejestracji postępowania zaznaczają błędnie na karcie rejestracji postępowania, że jest ono ...

Przegląd prawa

Wchodzą zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – ...