Uchwała Rady Ministrów w sprawie Polityki zakupowej państwa

W Monitorze Polskim opublikowana została Polityka zakupowa państwa. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju i Technologii. Polityka zakupowa państwa jest dokumentem przyjmowanym w drodze uchwały raz na 4 lata. Niniejszy dokument jest pierwszym
projektem polityki, a jej obowiązywanie zaplanowano na okres 2022–2025.

Zapoznaj się z Polityką Zakupową Państwa

Ostatnie wpisy