Ustawa odsuwająca w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych podpisana przez Prezydenta RP i skierowana do publikacji

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw RP. Zmiany dotyczą zarówno ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 października 2018 r.

Poniżej link do strony Prezydenta RP:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,37,sierpien-2018-r.html

Poniżej link do strony Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2744

Ostatnie wpisy