W jaki sposób dodać nowe zamówienie w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można dodać nowe zamówienia w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. W naszym przykładzie będzie to zamówienie na zakup nowego serwera.

Z lewego menu wybieramy kartotekę Zamówienia. Za pomocą pierwsze ikony po lewej stronie tabeli dodajemy nowy wydatek. Kliknięcie w ikonę otwiera formatkę dodawania wydatku.

Po kolei wypełniamy kolejne pola. W polach numeru zamówienia oraz numeru rejestru dokumentów możemy wybrać opcję „bez numeru”. Wybierając rodzaj wpisujemy wartość szacunkową. Mamy również możliwość wprowadzenia zamówienia wielorodzajowego, wówczas po dodaniu pozycji rodzaju, raz jeszcze wybieramy rodzaj i analogicznie zielonym przyciskiem „+” dodajemy ją do listy. Ważne aby zamówienie posiadało status OTWARTY, tylko wówczas możliwe będzie wprowadzanie wydatków do niego. Przyciskiem „Zapisz” zatwierdzamy wprowadzone dane.

Z poziomu kartoteki zamówień możemy podejrzeć nasze zamówienie za pomocą ikony podglądu.

Ostatnie wpisy