W jaki sposób dodać prosty wydatek w wersji sieciowej systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób można dodać prosty wydatek w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Pod pojęciem „prosty wydatek” rozumiemy dokument niepowiązany z wcześniejszym zamówieniem lub umową. W systemie istnieją trzy kartoteki odnoszące się do wydatków:

  • Wydatki wszystkie – kartoteka ta grupuje wszystkie wydatki, zatem wydatki w ramach umów, wydatki w ramach zamówień oraz proste wydatki realizowane bez dokumentu nadrzędnego;
  • Wydatki w ramach umów i zamówień;
  • Wydatki pozostałe.

Prosty wydatek, niepowiązany z wcześniejszą umową lub zamówieniem możemy wprowadzić dwojako:

Sposób I – za pośrednictwem kartoteki WYDATKI WSZYSTKIE:

Za pomocą ikonki „Dodaj wydatek” otwieramy formatkę dodawania nowego wydatku. Ważne żeby w trzecim polu od góry po lewej stronie pozostawić typ BEZ UMOWY / ZAMÓWIENIA.

System pozwala na dodawanie wydatków wielorodzajowych. W naszym przypadku wprowadzamy fakturę VAT dotyczącą zarówno zakupu materiałów biurowych jak i materiałów eksploatacyjnych do drukarek – w tym przykładzie należą one do odrębnych rodzajów. Po dodaniu rodzaju pierwszego, ponownie musimy wybrać rodzaj na wciąż otwartej formatce i wypełnić kolejne pola. System każdorazowo podpowie nam podświetleniem zielonej ikonki „+” aby dodać pozycję do listy.

Przyciskiem „Zapisz” zapisujemy wprowadzone dane. Dodany wydatek pokazuje się na liście wydatków.

Sposób II – za pośrednictwem kartoteki WYDATKI POZOSTAŁE:

Za pomocą ikonki „Dodaj wydatek” otwieramy formatkę dodawania nowego wydatku. Wypełniamy wszystkie pola i zapisujemy dane przyciskiem „Zapisz”.

Ostatnie wpisy