W jaki sposób usprawnić pracę przy wprowadzaniu wydatków w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB daje możliwość „częściowego” wprowadzenia wydatku. Ma to miejsce np. w przypadku kiedy chcemy szybko wprowadzić kilkanaście wydatków „na roboczo”, a następnie uzupełnić wprowadzone dane. W systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB, wydatki mogą być wprowadzane dwojako:

  • Jako samodzielne wydatki realizowane na zasadzie: jest potrzeba zakupu, zatem ją realizujemy;
  • Jako wydatki będące realizacją wcześniej zawartej umowy lub złożonego wcześniej zamówienia wewnętrznego.

Poniżej przedstawimy w jaki sposób można dodać wydatek „na roboczo” realizowany jednorazowo, zatem nie oparty o umowę lub wewnętrzne zamówienie.

1. Otwieramy kartotekę WYDATKI.

2. Klikamy przycisk DODAJ NOWY WYDATEK i otwieramy formatkę dodawania nowego wydatku.

3. Zwróćmy uwagę na informację znajdującą się na formatce dodawania nowego wydatku, informującą nas o możliwości zapisania wprowadzanego wydatku w bazie roboczej. W tym celu wystarczające jest wypełnienie tylko dwóch pól: numer dokumentu sprzedaży oraz nazwa wydatku.

4. Wypełniamy zatem dwa wymagane pola na formatce dodawania wydatku, następnie używając przycisku ”Zapisz w roboczych” zapisujemy wydatek.

5. U góry kartoteki wydatków pojawia się skrót do listy wydatków roboczych. Klikając w niego rozwija się lista wydatków, które należy uzupełnić.

5. Po rozwinięciu listy wydatków roboczych, każdy z nich możemy zedytować i zapisać jako uzupełniony wydatek, który pojawi się na liście wydatków lub usunąć rekord.

Ostatnie wpisy