W jaki sposób wygenerować kopię zapasową bazy danych w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB?

System Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia wersja WEB oparty jest o bazę danych MySQL. System, w module administracyjnym posiada wygodny mechanizm tworzenia kopii zapasowej bazy danych. Aby utworzyć kopię zapasową, musimy wybrać zakładkę „Administracja”. Oczywiście zakładka ta widoczna jest jedynie dla osoby posiadającej uprawnienia administratora systemu. Narzędzie do tworzenia kopii zapasowej dostępne jest bezpośrednio z widoku głównego w tej zakładki.

W oknie widzimy plik wygenerowanej kopii zapasowej bazy wraz z datą jego utworzenia. Aby stworzyć aktualny plik kopii zapasowej należy nacisnąć przycisk „Wykonaj kopię bazy”. Po wygenerowaniu pliku widoczny on będzie w oknie nad menu szczegółowym zakładki „Administracja”.

Używając przycisku „Pobierz” możemy zapisać plik bazy SQL na dysku lokalnym.

Ostatnie wpisy