W jaki sposób zautomatyzować sporządzanie kopii zapasowych w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia?

Poniżej pokażemy w jaki sposób korzystać z systemu automatycznego zarządzania kopiami zapasowymi w systemie Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Umowy i Zamówienia. Opcja ta dostępna jest w najnowszych wersjach systemu.

Aby zautomatyzować sporządzanie kopii zapasowej należy kliknąć na skrót „Serwer Start-Stop” na pulpicie i uruchomić aplikację serwera.

Przyciskiem „Kopia zapasowa” otwieramy okno, w którym możemy zdefiniować własne preferencje w zakresie automatycznego sporządzania kopii bazy danych.

Zaznaczając kolejne funkcje oraz dni tygodnia a następnie wprowadzając godzinę zapisu automatycznego kopii zapasowych wyznaczamy systemowi harmonogram zapisu. Wybieramy również lokalizację, gdzie chcemy zapisywać kopie bazy danych a następnie wciskamy przycisk „Potwierdź ustawienia”.

Uwaga! Pominięcie niektórych pól, np. pola godziny lub niepotwierdzenie wprowadzonych danych, może spowodować, że kopie zapasowe nie będą tworzyć się automatycznie. W związku z tym sugerujemy sprawdzenie w pierwszym rzędzie czy system rzeczywiście utworzy kopię zapasową po wprowadzeniu zadanych ustawień.

W przypadku kiedy zadane ustawienia godziny sporządzania kopii zapasowej wskazują na czas kiedy użytkownicy korzystają z bazy danych, w zadanym czasie system automatycznie na chwilę wyłączy dostęp do serwera co zasygnalizowane zostanie wyłączeniem zielonej kontrolki sygnalizacyjnej serwera w lewym dolnym rogu ekranu aplikacji.

Ostatnie wpisy