mec. ŁUKASZ BOCHENEK / 3 dni /Zamówienia Publiczne dla początkujących
6-8 grudnia 2023, Łańcut Sokół Wellness&Spa ****

3-dniowe SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH: „Kompleksowe prowadzenie procedur zamówień publicznych.”

Odliczamy już czas

Sprawdź wszystkie szczegóły szkolenia – zgłoś się już dzisiaj:hrs:min:sec

Warsztaty

Zapraszamy na jedyną taką 3-dniową edycję szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla osób zaczynających swoją przygodę z zamówieniami publicznymi. Szkolenie poprowadzi mec. Łukasz Bochenek, jeden z najwyżej ocenianych naszych ekspertów. Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny, dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, komfortowe warunki dla wszystkich uczestników. Czekamy na Ciebie w Łańcucie – zapraszamy serdecznie!

Pobierz zaproszenie na szkolenie


Poprzednie edycje Warsztatów…

Zobacz opinie

Starszy Inspektor / Urząd Gminy
Cudowna atmosfera, wysoki profesjonalizm oraz przedstawiciele organizatora, którzy byli do dyspozycji w każdej chwili i spowodowali, że zespół szybko się zintegrował.

Kierownik działku administracyjnego / Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Bardzo kompetentny wykładowca, obsługa o bardzo wysokiej kulturze, warunki rewelacyjne. Wszyscy panowie przesympatyczni, służący pomocą i radą. Całe szkolenie oceniam powyżej oczekiwań – najlepsze na jakim byłam.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Centrum Usług Wspólnych
Szkolenie świetnie zorganizowane, a poruszane kwestie i omawiany materiał bardzo merytoryczne. Opieka, jaką organizatorzy otoczyli uczestników na najwyższym poziomie.

Zastępca Kierownika Oddziału Gospodarczego / Sąd Rejonowy
Jak zwykle szkolenie na najwyższym poziomie merytorycznym jak i organizacyjnym.

Główny Specjalista / Uczelnia Wyższa
Merytorycznie na wysokim poziomie, wysoka kultura trenera i opiekunów. Pełny profesjonalizm. Przyjemne z pożytecznym. Ciekawy program szkolenia, materiały szkoleniowe obszerne i na wysokim poziomie. Plus za atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego.

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Uczelnia Wyższa
Wspaniały trener, wiedza przekazywana w ciekawy sposób. Organizacja szkolenia na wysokim poziomie.

Starszy Inspektor / Szpital Neuropsychiatryczny
Jakość materiałów bardzo dobra, wykładowca bardzo przystępnie i merytorycznie wyjaśnia niuanse. Bardzo dużo praktycznych przykładów. Ogólnie szkolenie bardzo ciekawe i interesujące.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych / Jednostka Samorządu Terytorialnego
Organizacja na najwyższym poziomie, wykładowca z ogromną wiedzą, którą przekazuje w sposób jasny i przystępny. Dobra lokalizacja hotelu.

Specjalista/ Spółka z o.o.
Wykładowca z bardzo cenną wiedzą praktyczną, który potrafi ją przekazać. Miejsce szkolenia świetnie dobrane.

Kierownik / Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Szkolenie bardzo merytoryczne i pod względem organizacyjnym doskonale przygotowane. Wysokie kompetencje, sposób przekazania wiedzy i prowadzenia warsztatów w oparciu o liczne przykłady praktyczne, orzeczenia sądów i wyroki KIO. Udostępnione materiały były na najwyższym poziomie.

Kierownik / Zarząd Portów
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania a wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie praktycznie wykorzystana w mojej pracy.

Sprawdź

Zakres merytoryczny6 grudnia ŚRODA

Dzień pierwszy

do 11:00

Kwaterowanie uczestników

11:00 – 18:00 (z przerwą obiadową 13:00-14:00)

I. Wprowadzenie:
a) progi
b) zasady udzielania zamówień
c) nowe pojęcia.

II. Udzielanie zamówień o wartości do 130 tys. zł – regulacje wewnętrzne Zamawiającego.
Przygotowanie do prowadzenia postępowania:
a) plan zamówień,
b) szacowanie wartości zamówienia,
c) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia,
• sposób sporządzania opisu,
• opis a dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia,
• wizja lokalna,
• zastrzeganie obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań,
• przedmiotowe środki dowodowe.
d) nowe przesłanki wyłączenia osób po stronie Zamawiającego;
e) wzorcowe zapisy regulaminów wewnętrznych zamawiającego;
f) elektroniczne środki komunikacji.

od 20:30

Kolacja integracyjna
7 grudnia CZWARTEK

Dzień drugi

10:00 – 12:00

III. SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego na dostawy, usługi, roboty budowlane – wzorcowe zapisy:
a) zawartość SWZ – elementy obligatoryjne i fakultatywne;
b) miejsce, sposób i ramy czasowe udostępniania SWZ;
c) wyjaśnianie treści SWZ;
d) zmiana treści SWZ i jej konsekwencje: konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu; ryzyko unieważnie-nia; postępowania; możliwość unieważnienia zawartej umowy w sprawie zamówienia.

12:00 – 13:00

IV. Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) sposób przedstawiania informacji o terminie związania ofertą w SWZ;
b) wymagania dotyczące wadium, jego forma, zwrot i zatrzymywanie;
c) termin związania ofertą a moment wyboru oferty najkorzystniejszej.

13:00 – 14:00

V. Ocena ofert:
a) kryteria oceny ofert i ich wagi;
b) sposób i skutek oceny ofert;
c) przedmiotowe środki dowodowe a kryteria oceny ofert;
d) negocjacje w celu ulepszenia ofert w trybie podstawowym w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne.

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30

VI. Kwalifikacja podmiotowa:
a) podstawy wykluczenia o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym;
b) warunki udziału w postępowaniu;
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
d) udostępnianie zasobów;
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a podmioto-we środki dowodowe;
f) odwrócona kolejność oceny ofert w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne;
g) ocena podmiotowa podwykonawców.

16:30 – 17:30

VII. Projektowane postanowienia umowy:
a) forma umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) klauzule zabronione, ograniczenia swobody zamawiającego i obligatoryjne postanowienia umowne;
c) obligatoryjna waloryzacja umów;
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
e) zasady realizacji umowy;
f) możliwość dokonywania zmian zawartych umów;
g) ustawowe prawo odstąpienia od umowy;
h) ogłoszenie o wykonaniu umowy;
i) raport z realizacji zamówienia;
j) rola podwykonawcy;
k) wzorcowe zapisy umów wynikające z nowej ustawy PZP.

17:30 – 18:00

VIII. Rejestr Umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

od 20:30

Kolacja integracyjna
8 grudnia PIĄTEK

Dzień trzeci

9:00 – 9:30

IX. Unieważnienie postępowania
a) nowe przesłanki;
b) obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowaniach;
c) dochodzenie przez Wykonawców kosztów przygotowania oferty.

9:30 – 10:00

X. Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) odwołanie;
b) skarga do sądu;
c) skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

10:00 – 10:30

XI. Okiem praktyka – najczęstsze problemy związane z prowadzeniem procedur zamówień publicznych – wskazówki i rady dla początkujących.

10:30 – 11:00

X. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

11:00 – 11:30

brunch i zakończenie szkoleniaPoznaj naszego ekspertamec. Łukasz Bochenek

mec. Łukasz Bochenek – adwokat, partner w kancelarii Bochenek, Kruczek, Sosnowska-Łozińska Adwokaci i Radcy Prawni Spółka Partnerska. Doradca w pracach nadzwyczajnej komisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczył w setkach postępowaniach o udzielenie zamówienia, obecnie zajmuje się obsługą prawną instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi. Ponadto przygotowuje opinie prawne i ekspertyzy w dziedzinie Prawa zamówień publicznych.

Najlepsza

Lokalizacja

Sokół Wellness & Spa ****
Łańcut, ul. Sokoła 11
Sokół Wellness & Spa

O hotelu

Hotel Sokół Wellness & SPA **** to niedawno otwarty designerski hotel czterogwiazdkowy. Dzięki zręcznemu połączeniu historii i eleganckich, nowoczesnych wnętrz, Hotel Sokół Wellness & SPA oferuje doskonałe zaplecze do organizowania konferencji, spotkań biznesowych, rodzinnych, dbając jednocześnie o komfort i luksus zakwaterowania. Dogodne usytuowanie hotelu sprawia, że można tu odpocząć w zaciszu, a jednocześnie wybrać się pieszo na zwiedzanie pięknego historycznego Łańcuta. Odległość do centrum i pięknego zamku Łańcut – jednej z najbardziej okazałych rezydencji arystokratycznych w Polsce – to zaledwie kilkaset metrów. Hotel Sokół dzięki urozmaiconej ofercie Wellness & SPA obejmującej ofertę gabinetów odnowy biologicznej, sauny i krytego basenu hotelowego umożliwia relaks dla ducha i ciała. Dla aktywnych ciekawą propozycją mogą się okazać otwarte oraz hotelowe kryte korty tenisowe.

Świetna lokalizacja

Dojazd

Bardzo dobry dojazd komunikacją publiczną (PKP – bezpośrednie połączenia Szczecin-Poznań-Wrocław-Katowice-Kraków-Łańcut, Gdynia-Warszawa-Łańcut, bezpośredni pociąg z Bydgoszczy do Rzeszowa – stąd już tylko 15 km do hotelu dowolnym środkiem komunikacji). Ponadto Łańcut świetnie skomunikowany jest z resztą Polski – wygodny dojazd od zachodu oraz od strony Krakowa autostradą A-4. Dojazd od strony Warszawy drogą S-17/S-19 a ostatni odcinek autostradą A-4. Węzeł autostrady A-4 'Łańcut’ znajduje się zaledwie 4 km od Hotelu Sokół.

W dniu szkolenia

Zakwaterowanie

Kwaterowanie uczestników według dostępności pokoi. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, pokoje 1-osobowe dostępne za dopłatą. Istnieje możliwość zakwaterowania dzień wcześniej (wtorek / środa), w przypadku wyboru tej opcji dodatkowej uczestnicy mają zapewnioną również lekką kolację w dniu przyjazdu.

Zobacz co mówią ludzie – serwis Booking.com

Opinie o Sokół Wellness & Spa

W rankingach Booking.com – bardzo wysoko oceniony – w kategorii 'personel’ – ocena 9,8; 'czystość’ oraz 'komfort’ – ocena 9,7. Hotel ceniony za wzorową czystość, profesjonalną obsługę oraz smaczne, wykwintnie podane dania w restauracji. Oto garść opinii osób odwiedzających ten obiekt:

Cudowne miejsce na odpoczynek i regenerację na Podkarpaciu. Hotel położony bardzo blisko zamku. Jedzenie w restauracji najlepsze w całej okolicy. Bardzo chętnie wrócimy jeszcze raz! ;)) Na pochwałę zasługuje cała ekipa pracująca w hotelu, obsługa 10:10 🙂
Michał

Jest to kameralny i położony niedaleko od zamku w Łańcucie hotel. Pokoje są wyciszone a dla nas ważne było, że wyposażone w klimatyzację. Dużym plusem było duże i bardzo wygodne łóżko. W hotelu bardzo czysto. W restauracji jedliśmy bardzo dobre obiady. Śniadania dobre i bardzo dobra kawa z ekspresu. Super pomocne Panie z recepcji. Chętnie tu wrócę.
Justyna

Niezwykle miły i rzeczowy personel. Indywidualne przywitanie, oprowadzenie przez Panią z recepcji i podobnie w Strefie Wellness. Standard rzadko spotykany w polskich hotelach.
Michał

Miły personel, czystość w pokoju, strefa saun, restauracja sztos!
Dominika

Bardzo miła i pomocna obsługa, czystość pokoi, bardzo przyjemne SPA, dobre i bogate śniadanie
Bartłomiej

Bardzo lubię ten hotel i chętnie do niego wracam. Gdy tylko mam potrzebę noclegu w okolicy od pół roku zawsze wybieram ten hotel . Wszystko bardzo mi odpowiada , przyjemne SPA , bardzo smaczne jedzenie , przemiła obsługa , parking pod samymi drzwiami bez dodatkowych opłat. Niczego tu mi nie brakuje po prostu super, w pełni polecam.
Alka

Urzekające miejsce pod każdym względem, przyjazne dla każdego podróżującego chcącego przyjemnie spędzić czas w ładnym otoczeniu i przyjaznej atmosferze, dodatkowo nasycić kubki smakowe znakomitymi, smacznymi daniami. Polecam.
Gabriela

Sprawdź nasze propozycje

Cena szkolenia


Udział finansowany ze środków publicznych

2.480,- VAT zw

Cena zawiera

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, opiekę koordynatora szkolenia.


Pobierz zgłoszenie


Udział finansowany ze środków niepublicznych

3.080,- brutto

Cena zawiera

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, parking hotelowy, opiekę koordynatora szkolenia.


Pobierz zgłoszenie


Opcje dodatkowe od:

490,-

Co jeszcze możemy zaoferować

Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 510,- zł (VAT zw) lub 630,- zł (VAT 23%).

Dopłata do noclegu z wtorku na środę (1 dzień przed szkoleniem): 490 zł (VAT zw) lub 600,- zł (VAT 23%).

OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.380,- zł (oraz odpowiednio 1.690,- zł w tym VAT 23%) – cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe.


Pobierz zgłoszenie


Miejsce szkolenia

Hotel Sokół Wellness & Spa

Czekamy na Ciebie w hotelu Sokół w Łańcucie już 18 września 2023 roku.

Adres

Łańcut, Hotel Sokół Wellness & SPA⋆⋆⋆⋆, ul. Sokoła 11

Masz pytania? Zadzwoń

(22) 22 52 842
(17) 85 33 777
801 889 888

Email

szkolenia@noweprzetargi.pl


Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Ilość miejsc w tym szkoleniu jest ograniczona – nie czekaj do ostatniej chwili

    Nie przegap tego wydarzenia

    Czekamy na Ciebie w Łańcucie!