Kim jesteśmy

Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi"


Firma CDIK „Nowe Przetargi” specjalizuje się w cyklicznym organizowaniu szkoleń otwartych zarówno w formule online jak i stacjonarnej z zakresu prawa zamówień publicznych na terenie całego kraju. W ciągu ponad 20 lat działalności przeszkoliliśmy w ramach różnych kursów i treningów dziesiątki tysięcy osób, wiele podmiotów skorzystało też z usług doradztwa gospodarczego świadczonego przez naszych konsultantów.

Centrum Doradztwa i Kształcenia „Nowe Przetargi” widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie oraz posiada Certyfikat ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego – nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 22 52 842 lub (17) 85 33 777 oraz pod numerem infolinii: 801 889 888.