Ważne rekomendacje Prokuratorii Generalnej – kompleksowe wskazówki dot. zastrzegania kar umownych.

Prokuratoria Generalna opublikowała rekomendacje odnoszące się do obszernej tematyki zastrzegania kar umownych. 

Ich celem jest ułatwienie formułowania postanowień umowy w taki sposób, by kary umowne skutecznie zabezpieczały interesy wierzyciela oraz sprawną realizację umowy. Doświadczenie Prokuratorii pokazuje, że efektywność tego narzędzia zależy w dużej mierze od tego, czy zastrzeżone kary będą adekwatne do przewidywanych naruszeń umowy oraz od tego, czy postanowienia umowy będą jednoznaczne i precyzyjne.

Zobacz rekomendację dotyczące kar umownych

Źródło: https://www.gov.pl

Ostatnie wpisy