Wdrożenie raportów w ramach Modułu Monitorowania i Analiz (narzędzie BI)

Informujemy, że już 4 kwietnia nastąpi udostępnienie dla wszystkich użytkowników modułu składania ofert i wniosków platformy e-Zamówienia. W tym samym czasie udostępnione zostaną wymienione niżej raporty w ramach wdrażanego Modułu Monitorowania i Analiz:

  • Raport z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE;
  • Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych w BZP i Dz. Urz. UE;
  • Raport ze zdarzeń w postępowaniu;
  • Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce.

Moduł umożliwi przeglądanie danych bezpośrednio zgromadzonych na Platformie e-Zamówienia. W związku z wdrożeniem Modułu Monitowania i Analiz informujemy, że od piątku, 1 kwietnia 2022 r. od godziny 16.00 do niedzieli 3 kwietnia 2022 r. do godziny 20.00 wystąpi niedostępność Platformy e-Zamówienia niezbędna do wykonania wspomnianych wyżej prac.

Ostatnie wpisy