Wokanda KIO na dzień 1.12.2023

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3422/23

Odwołujący: Infomex Sp. z o.o. – Żywiec

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3399/23

Odwołujący: FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA – Warszawa

Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez pełnomocnika -Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – Kraków

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3427/23

Odwołujący: Integrated Solutions Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej reprezentująca Sąd Apelacyjny w Krakowie – Kraków

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3416/23

Odwołujący: CleanTask Konrad Bębenek – Mników

Zamawiający: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „CZYNSZÓWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Gdynia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3451/23

Odwołujący: KOMA Białystok Sp. z o.o. – Białystok

Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie – Olsztyn

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3443/23

Odwołujący: Konsorcjum: NDI S.A., NDI SOPOT S.A. – Sopot

Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. – Gdańsk

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3437/23

Odwołujący: Speedmail Sp. z o.o. – Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3445/23

Odwołujący: Konsorcjum: PORR S.A., MAAT4 Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie – Lublin

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:30

Sygn. akt: 3405/23

Odwołujący: PORR S.A. – Warszawa

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Warszawa

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:30

Sygn. akt: 3414/23

Odwołujący: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3338/23

Odwołujący: Wilanka Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3395/23

Odwołujący: SIGMA BIS S.A. – Warszawa

Zamawiający: Telewizja Polska S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3413/23

Odwołujący: Euvic Media Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Telewizja Polska S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 16:00

Sygn. akt: 3460/23

Odwołujący: Public Transport Service Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: POLREGIO S.A. Podkarpacki Zakład w Rzeszowie – Rzeszów

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 3394/23

Odwołujący: Eco-Plan S.A. – Słupsk

Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 2063 – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3456/23

Odwołujący: Orange Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Warszawa

Ostatnie wpisy