Wokanda KIO na dzień 11.01.2024

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3843/23

Odwołujący: Konsorcjum: ATOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Ochrony sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Łódź

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3835/23

Odwołujący: Grifols Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – Kraków

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 3857/23

Odwołujący: HERTZ Systems LTD Sp. z o.o. – Zielona Góra

Zamawiający: Agencja Uzbrojenia – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3863/23

Odwołujący: Konsorcjum: Sanit-Trans sp. z o.o., Kasperek-Jan Kasperek – Międzyrzecze Górne

Zamawiający: Gmina Gilowice – Gilowice

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3849/23

Odwołujący: Konsorcjum: Wojciech Karkut Zakład Usługowy „LAS”, Tadeusz Karkut Zakład Usług Leśnych – Miastko

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Miastko – Miastko

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3878/23

Odwołujący: Konsorcjum: Respect System Grupa Sp. z o.o., Respect System Ochrona Sp. z o.o., Respect System Sp. z o.o. – Puławy

Zamawiający: Miasto Puławy – Puławy

Ostatnie wpisy