Wokanda KIO na dzień 13.12.2023

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3535/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Kared” Sp. z o.o. – Kowale

Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Bełchatów

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3591/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Portal” Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3569/23

Odwołujący: STAN-BRUK s.c. Jacek Such, Dariusz Stypuła – Krosno

Zamawiający: Gmina Miasto Krosno – Krosno

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3571/23

Odwołujący: Golden Line Sp. z o.o. – Rzeszów

Zamawiający: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Warszawa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3529/23

Odwołujący: Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Gniewino

Zamawiający: Miasto Bydgoszcz – Bydgoszcz

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3565/23

Odwołujący: Skanska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Wspólny zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 3520/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. – Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi – Łódź

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3557/23

Odwołujący: Konsorcjum: PORR S.A., „DP SYSTEM” Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:30

Sygn. akt: 3594/23

Odwołujący: Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Akademia Mazowiecka w Płocku – Płock

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3572/23

Odwołujący: Konsorcjum: MAGNUM Małgorzata Jarzębowska, WIBUD Wiesława Szadkowska – Łódź

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3577/23

Odwołujący: SANDFIELD Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3583/23

Odwołujący: „Chybo-Tex” Małgorzata Nowak – Łódź

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 3166/23

Odwołujący: Konsorcjum: Metroprojekt Sp. z o.o., Sud Architekt Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3559/23

Odwołujący: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.; DROGMAR Mariola Kulkowska; Firma Usługowo-Handlowa „ROWTERN” Nogal Robert – Jasieniec

Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3589/23

Odwołujący: MS-EKO Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Gmina Chlewiska – Chlewiska

Sala rozpraw: 431

Godzina: 11:00

Sygn. akt: 3502/23

Odwołujący: Tronus Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

Ostatnie wpisy