Wokanda KIO na dzień 13.2.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 250/23

Odwołujący: Trawnik Sp. z o.o. – Szczecinek

Zamawiający: PL.2012+ Sp. z o.o. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 231/23

Odwołujący: DREW POL Szpiech Danuta – Nozdrzec

Zamawiający: Nadleśnictwo Brzozów – Brzozów

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 263/23

Odwołujący: Konsorcjum: Mustang Waste Management Tomasz Pierzchała, Mustang Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. Sp. k., Jan Ucherek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, J.P. Ucherek Sp. z o.o. Sp. k. – Gliwice

Zamawiający: Sosnowieckie Wodociągi S. A. – Sosnowiec

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 267/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o. – Brzeg

Zamawiający: Miasto Łomża – Łomża

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 276/23

Odwołujący: OTIS Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 281/23

Odwołujący: Technitel Polska S.A. – Zgierz

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – Katowice

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 282/23

Odwołujący: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda – Miechów

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – Katowice

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 258/23

Odwołujący: Konsorcjum: Ekotrade sp. z o.o.; Ekotrade Security sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 277/23

Odwołujący: Fundacja Wodna Służba Ratownicza – Wrocław

Zamawiający: „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. – Kleszczów

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 209/23

Odwołujący: CANBERRA PACKARD Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – Bydgoszcz

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 259/23

Odwołujący: TPF Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski – Warszawa

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 280/23

Odwołujący: Arkadiusz Gusztyn Zakład Handlu i Usług „ARKA” – Gubin

Zamawiający: Gmina Dąbie – Dąbie

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 279/23

Odwołujący: Konsorcjum: BUDO-MAR Sp. z o.o., MT-eco Sp. z o.o. – Imielin

Zamawiający: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice – Katowice

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 12:00

Sygn. akt: 248/23

Odwołujący: Konsorcjum: Tormel Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Miasto Poznań – Poznań

Ostatnie wpisy