Wokanda KIO na dzień 14.09.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2555/23

Odwołujący: Pawlukowski Łukasz Usługi dla Biznesu – Ełk

Zamawiający: Gmina Miasto Ełk – Ełk

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2573/23

Odwołujący: HYPERVIEW Sp. z o.o. – Gliwice

Zamawiający: Województwo Opolskie – Opole

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2587/23

Odwołujący: Konsorcjum: Profesea Sp. z o.o., Elecom Sp. z o.o. – Sopot

Zamawiający: Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2584/23

Odwołujący: Firma Handlowo Usługowa „e-pax TECHNOLOGY” – Andrzej Niedziela – Serokomla

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin – Lublin

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2585/23

Odwołujący: KOMBIT Group Sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile – Piła

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 2562/23

Odwołujący: GTC AMG Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Kancelaria Senatu – Warszawa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2581/23

Odwołujący: Asseco Poland S.A. – Rzeszów

Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 2567/23

Odwołujący: Akrivia Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia i działające w imieniu i na jego rzecz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Centrum e-Zdrowia – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 2566/23

Odwołujący: PORR S.A. – Warszawa

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy – Bydgoszcz

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2593/23

Odwołujący: Web-Profit Maciej Kuźlik – Piekary Śląskie

Zamawiający: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego – Opoczno

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 2554/23

Odwołujący: Rand Sp. z o.o. – Wrocław

Zamawiający: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2580/23

Odwołujący: Solispharm Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie – Rzeszów

Ostatnie wpisy