Wokanda KIO na dzień 17.2.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 242/23

Odwołujący: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o.; ILYS Sp. z o.o. – Olsztyn

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie – Olsztyn

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 305/23

Odwołujący: Konsorcjum: B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o., HEATCO Sp. z o.o. – Siemianowice Śląskie

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie – Olsztyn

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 335/23

Odwołujący: ELGOMAR Marcin Guzik – Sade Budy

Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 350/23

Odwołujący: Netprint s.c. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak – Oświęcim

Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy – Skierniewice

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 317/23

Odwołujący: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 325/23

Odwołujący: IZAN+ Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy – Bydgoszcz

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:40

Sygn. akt: 300/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. – Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi – Łódź

Ostatnie wpisy