Wokanda KIO na dzień 19.10.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2941/23

Odwołujący: GIAP Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2929/23

Odwołujący: ”DevMouse” Krzysztof Graman – Elbląg

Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 09:40

Sygn. akt: 2920/23

Odwołujący: PB BAUMAR Sp. z o.o. Sp. k. – Polska Nowa Wieś

Zamawiający: Gmina Murów – Murów

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2946/23

Odwołujący: Essembli Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2959/23

Odwołujący: SIGMA Sp. z o.o. – Opole

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Częstochowie – Częstochowa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 2917/23

Odwołujący: Tiepłow Pracownia Projektowa Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe – Warszawa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2930/23

Odwołujący: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza

Zamawiający: Gmina Łazy – Łazy

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2939/23

Odwołujący: SUPERMEDIA Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2937/23

Odwołujący: Netprint s.c. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak – Oświęcim

Zamawiający: Jednostka Wojskowa nr 2063 – Warszawa

Ostatnie wpisy