Wokanda KIO na dzień 2.10.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2746/23

Odwołujący: Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A. – Warszawa

Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2764/23

Odwołujący: Jumar Catering Wojciech Olszewski – Łęgajny

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim – Lidzbark Warmiński

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 2736/23

Odwołujący: Atman sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2730/23

Odwołujący: Budimpol Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o. – Ciechanów

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2743/23

Odwołujący: MDT Medical Sp. z o.o. – Białystok

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie reprezentowane przez dyrektora Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” – Warszawa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2759/23

Odwołujący: SIDLY Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie reprezentowane przez dyrektora Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2700/23

Odwołujący: Konsorcjum: Izan + Sp. z o.o., Naprzód Hospital Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – Pruszków

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2753/23

Odwołujący: Gardenwork Artur Szczudło – Kraków

Zamawiający: Gmina Szczekociny – Szczekociny

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2597/23

Odwołujący: Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. – Radom

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2608/23

Odwołujący: Alstom Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2741/23

Odwołujący: CANBERRA PACKARD Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Warszawa

Sala rozpraw: 410

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2742/23

Odwołujący: Heller Consult Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2728/23

Odwołujący: Bioanalytic Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – Łódź

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2729/23

Odwołujący: Altium International Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – Łódź

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2758/23

Odwołujący: Neomed Polska Sp. z o.o. – Piaseczno

Zamawiający: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów – Celestynów

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2768/23

Odwołujący: INNTEC.PL Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Politechnika Poznańska – Poznań

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 2737/23

Odwołujący: Prodron Sp. z o.o. – Gliwice

Zamawiający: Gmina Lubliniec – Lubliniec

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 2751/23

Odwołujący: Naprzód Catering Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym – Gostynin

Ostatnie wpisy