Wokanda KIO na dzień 21.06.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 1614/23

Odwołujący: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji – Otwock

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku – Otwock

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1650/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. – Dębica

Zamawiający: Gmina Brzostek – Brzostek

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 08:45

Sygn. akt: 1620/23

Odwołujący: Progress-Systemy Komputerowe Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński – Kraków

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1640/23

Odwołujący: LOGAN Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Lotnicza Akademia Wojskowa – Dęblin

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1663/23

Odwołujący: PB Logistyka Sebastian Borkowski – Bydgoszcz

Zamawiający: Lotnicza Akademia Wojskowa – Dęblin

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1634/23

Odwołujący: PAGMA-BUD Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Ciechanów

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1648/23

Odwołujący: Linter Energia Sp. z o.o. – Rzeszów

Zamawiający: Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska” – Lubaczów

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1656/23

Odwołujący: ART FM Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Muzeum Wojska Polskiego – Warszawa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1635/23

Odwołujący: Konsorcjum: Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o. Sp. k.; EKOINBUD Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Gmina Wąchock – Wąchock

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 1649/23

Odwołujący: TRIAS AVI Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Toruń

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1652/23

Odwołujący: Transition Technologies S.A. – Warszawa

Zamawiający: Centrum Informatyki Resortu Finansów – Radom

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1643/23

Odwołujący: Konsorcjum: ACC BUDOWNICTWO sp. z o.o., ACC ELECTRIC ARKADIUSZ JABŁOŃSKI – Białystok

Zamawiający: Gmina Sokoły – Sokoły

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 1483/23

Odwołujący: Asseco Poland S.A. – Rzeszów

Zamawiający: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 1636/23

Odwołujący: Ventus Communications Sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1628/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o. – Brzeg

Zamawiający: Gmina Miejska Lubin – Lubin

Ostatnie wpisy