Wokanda KIO na dzień 21.07.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1810/23

Odwołujący: ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – Jaroszów

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1811/23

Odwołujący: ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – Jaroszów

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1814/23

Odwołujący: ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – Jaroszów

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1815/23

Odwołujący: ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. – Jaroszów

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1816/23

Odwołujący: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Bielany Wrocławskie

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1818/23

Odwołujący: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Bielany Wrocławskie

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1819/23

Odwołujący: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Bielany Wrocławskie

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1820/23

Odwołujący: FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Bielany Wrocławskie

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1829/23

Odwołujący: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1830/23

Odwołujący: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1831/23

Odwołujący: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1832/23

Odwołujący: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1837/23

Odwołujący: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1839/23

Odwołujący: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1840/23

Odwołujący: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1841/23

Odwołujący: Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów – Wrocław

Zamawiający: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. – Wrocław

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1978/23

Odwołujący: PEM MEDIC Grażyna Wachowicz – Warszawa

Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku – Gdańsk

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1972/23

Odwołujący: Orange Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:20

Sygn. akt: 1942/23

Odwołujący: RED ALERT Paweł Borzęcki – Lublin

Zamawiający: Gmina Lipnik – Lipnik

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 1963/23

Odwołujący: Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1957/23

Odwołujący: Pracownie Konserwacji Zabytków „ARKONA” Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa – Kraków

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1959/23

Odwołujący: Hectronic Polska Sp. z o.o. – Częstochowa

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Bydgoszcz

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 1899/23

Odwołujący: ZABERD Sp. z o.o. – Wrocław

Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 1956/23

Odwołujący: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. – Warszawa

Zamawiający: Urząd Zamówień Publicznych – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 1928/23

Odwołujący: PGTB Sp. z o.o. – Włocławek

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie – Toruń

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 1975/23

Odwołujący: Konsorcjum: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, Cor-Mix Piotr Tworek – Gryfice

Zamawiający: „SZPITAL W SZCZECINKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINKU – Szczecinek

Ostatnie wpisy