Wokanda KIO na dzień 21.11.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3143/23

Odwołujący: ADT Group Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Centrum e-Zdrowia – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3173/23

Odwołujący: HUB4 Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Centrum e-Zdrowia – Warszawa

Sala rozpraw: 402

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3303/23

Odwołujący: IT Solution Factor Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury – Warszawa

Sala rozpraw: 405

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3324/23

Odwołujący: PreZero Service Wschód Sp. z o.o. – Radom

Zamawiający: Gmina Tarczyn – Tarczyn

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3318/23

Odwołujący: HOCHTIEF Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Narodowy Bank Polski – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3319/23

Odwołujący: Konsorcjum: LK Inwest Sp. z o.o., KB Inwest Sp. z o.o. – Wrocław

Zamawiający: Muzeum Szlachty Mazowieckiej – Ciechanów

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3293/23

Odwołujący: Multiconsult Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:30

Sygn. akt: 3315/23

Odwołujący: Neomed Polska Sp. z o.o. – Piaseczno

Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3323/23

Odwołujący: Konsorcjum: Intertrading Systems Technology sp. z o.o., KTA sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Komenda Główna Policji – Warszawa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3277/23

Odwołujący: Lyreco Polska S.A. – Komorów

Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – Poznań

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3320/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „Markan” Marek Kłysz-Pirski – Gdańsk

Zamawiający: Gdańskie Wody Sp. z o.o. – Gdańsk

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3298/23

Odwołujący: ATP Eko Serwis sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Policach – Police

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3345/23

Odwołujący: Gardenia Sport Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Poznań – Poznań

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3332/23

Odwołujący: IT arte Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Narodowy Bank Polski – Warszawa

Sala rozpraw: 410

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3335/23

Odwołujący: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. – Pruszków

Zamawiający: Gmina Michałowice – Reguły

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3199/23

Odwołujący: Altvater Piła Sp. z o.o. – Piła

Zamawiający: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – Piła

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3314/23

Odwołujący: MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. k. – Tczew

Zamawiający: Gmina Wrocław – Wrocław

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 13:15

Sygn. akt: 3279/23

Odwołujący: Median Polska Tomasz Serafin – Mysłowice

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – Bydgoszcz

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3310/23

Odwołujący: Remondis Opole Sp. z o.o. – Opole

Zamawiający: Gmina Murów – Murów

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 3307/23

Odwołujący: SIGMA Sp. z o.o. – Opole

Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Poznań

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3321/23

Odwołujący: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – Bolesławiec

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3074/23

Odwołujący: Konsorcjum: Balzola Polska sp. z o.o., Lantania S.A. – Warszawa

Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3082/23

Odwołujący: Konsorcjum: ZUE S.A., Fabe Polska Sp. z o.. – Kraków

Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – Warszawa

Ostatnie wpisy