Wokanda KIO na dzień 23.11.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3370/23

Odwołujący: Archeo-Explorers Wiesław Koszkul – Kraków

Zamawiający: Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3334/23

Odwołujący: TIOMAN Group Sp. z o.o. – Łysomice

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:40

Sygn. akt: 3312/23

Odwołujący: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3336/23

Odwołujący: Suntar Sp. z o.o. – Tarnów

Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Lublin

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 3324/23

Odwołujący: PreZero Service Wschód Sp. z o.o. – Radom

Zamawiający: Gmina Tarczyn – Tarczyn

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 3356/23

Odwołujący: FBSerwis S.A. – Warszawa

Zamawiający: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą – Solec nad Wisłą

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 14:30

Sygn. akt: 3362/23

Odwołujący: Konsorcjum: NIRO Sp. z o. o., ALTER Sp. z o. o., ORIN Sp. z o. o. – Lublin

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Wrocław

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 14:30

Sygn. akt: 3346/23

Odwołujący: REKO PRIME Sp. z o.o. – Myszków

Zamawiający: Gmina Siewierz – Siewierz

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3368/23

Odwołujący: Mostostal Warszawa S.A. – Warszawa

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3345/23

Odwołujący: Gardenia Sport Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Poznań – Poznań

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 3367/23

Odwołujący: Sweco Polska Sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 12:15

Sygn. akt: 3351/23

Odwołujący: Sages Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Kraków

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3199/23

Odwołujący: Altvater Piła Sp. z o.o. – Piła

Zamawiający: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – Piła

Ostatnie wpisy