Wokanda KIO na dzień 27.03.2024

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:15

Sygn. akt: 871/24

Odwołujący: PORR S.A. – Warszawa

Zamawiający: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie reprezentowane przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Lublin

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 702/24

Odwołujący: „MAR-MAT” Usługi Komunalne Anetta Granatowska – Łódź

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania CentralnegoZamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 713/24

Odwołujący: GNOM Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania CentralnegoZamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 621/24

Odwołujący: „MAR-MAT” Usługi Komunalne Anetta Granatowska – Łódź

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo zamówień publicznych – Łódź

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 859/24

Odwołujący: Lima Sp. z o.o. – Golub-Dobrzyń

Zamawiający: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 835/24

Odwołujący: CATERMED Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego – Białystok

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 820/24

Odwołujący: Demiurg sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu – Poznań

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 834/24

Odwołujący: ROCON Sp. z o.o. – Tułowice

Zamawiający: Gmina Nysa – Nysa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 824/24

Odwołujący: SERENISSIMA Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Gmina Krościenko nad Dunajcem – Krościenko nad Dunajcem

Sala rozpraw: 409

Godzina: 11:20

Sygn. akt: 819/24

Odwołujący: Starpol Meble Agnieszka Kliczkowska – Puławy

Zamawiający: Gmina i Miasto Odolanów – Odolanów

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 852/24

Odwołujący: Konsorcjum: Maxus Sp. z o.o., MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony – Płock

Sala rozpraw: 410

Godzina: 11:00

Sygn. akt: 840/24

Odwołujący: Prokom Consulting Sp. z o.o. – Sosnowiec

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rzeszów

Sala rozpraw: 410

Godzina: 11:00

Sygn. akt: 842/24

Odwołujący: Prokom Consulting Sp. z o.o. – Sosnowiec

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – Rzeszów

Sala rozpraw: 430

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 841/24

Odwołujący: „SHIM-POL A.M. Borzymowski”, E. Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna – Izabelin

Zamawiający: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 807/24

Odwołujący: Web-Profit Maciej Kuźlik – Piekary Śląskie

Zamawiający: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 838/24

Odwołujący: Apex.IT Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna – Konstancin-Jeziorna

Ostatnie wpisy