Wokanda KIO na dzień 27.10.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 2998/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telekom Warmia” Sp. z o.o. – Olsztyn

Zamawiający: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych – Warszawa

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3044/23

Odwołujący: IBG Instalbud Sp. z o.o. – Rzeszów

Zamawiający: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie – Jaworzno

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3055/23

Odwołujący: 4IDEA Karol Sitarski – Kielce

Zamawiający: SIM Opolskie Sp. z o.o. – Nysa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3042/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EcoTech Karol Wiśniewski – Stopnica

Zamawiający: Gmina Szczucin – Szczucin

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3029/23

Odwołujący: ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – Zgorzelec

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3064/23

Odwołujący: IT4KAN Sp. z o.o. – Katowice

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – Olsztyn

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3017/23

Odwołujący: „PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. – Gdańsk

Zamawiający: Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – Warszawa

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2954/23

Odwołujący: Arp E-Vehicles Sp. z o.o. – Bydgoszcz

Zamawiający: Gmina Wałbrzych- Miasto na Prawach Powiatu – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – Wałbrzych

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2964/23

Odwołujący: PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. – Konin

Zamawiający: Gmina Wałbrzych- Miasto na Prawach Powiatu – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – Wałbrzych

Sala rozpraw: 410

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3020/23

Odwołujący: HTBUD Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie – Kraków

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3033/23

Odwołujący: S4K Sp. z o.o. – Bytom

Zamawiający: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. i Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. – Kraków

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3037/23

Odwołujący: Mosty Łódź S.A. – Łódź

Zamawiający: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki – Wrocław

Sala rozpraw: 431

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3059/23

Odwołujący: Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny – Kołbiel

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Warszawa

Ostatnie wpisy