Wokanda KIO na dzień 31.10.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 3068/23

Odwołujący: Konsorcjum: INKO Consulting Sp. z o.o.; Ayesa Polska Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Zamawiający wspólnie prowadzący postępowanie:PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, Miasto Sulejówek z siedzibą w Sulejówku – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 2998/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telekom Warmia” Sp. z o.o. – Olsztyn

Zamawiający: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych – Warszawa

Sala rozpraw: 402

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3086/23

Odwołujący: STRABAG Sp. z o.o. – Pruszków

Zamawiający: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich – Łódź

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:30

Sygn. akt: 3069/23

Odwołujący: EKO-ON Sp. z o.o. – Libertów

Zamawiający: Zamawiający działający wspólnie: Miasto i Gmina Olsztyn, Gmina Przyrów, Gmina Dąbrowa Zielona – Olsztyn

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3099/23

Odwołujący: Konsorcjum: MM SERVICE MONITORING Sp. z o.o., MAXUS Sp. z o.o. – Kruszów

Zamawiający: Sąd Rejonowy w Płońsku – Płońsk

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 3100/23

Odwołujący: EMCA S.A. – Warszawa

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ – Sulęcin

Sala rozpraw: 406

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3097/23

Odwołujący: Ekologika sp. z o.o. – Rzeczyca

Zamawiający: GMINA IZBICA – Izbica-Wieś

Sala rozpraw: 407

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3005/23

Odwołujący: W I W Plus Sp. z o. o. – Gorzów Wielkopolski

Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie – Koszalin

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 3058/23

Odwołujący: Konsorcjum: Sign 4 Security Sp. z o.o., Sign Polska Sp. z o.o. Sp. k., Agencja Ochrony Vega Security Sp. z o.o. – Szczecin

Zamawiający: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. – Szczecin

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3091/23

Odwołujący: Konsorcjum: Basma Security Sp. z o.o., Cerber Ochrona Sp. z o.o., Makropol Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 08:45

Sygn. akt: 3064/23

Odwołujący: IT4KAN Sp. z o.o. – Katowice

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – Olsztyn

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3049/23

Odwołujący: Orange Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Toruń

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 15:00

Sygn. akt: 3029/23

Odwołujący: ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital-Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – Zgorzelec

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2954/23

Odwołujący: Arp E-Vehicles Sp. z o.o. – Bydgoszcz

Zamawiający: Gmina Wałbrzych- Miasto na Prawach Powiatu – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu – Wałbrzych

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3043/23

Odwołujący: Office Plus Group Sp. z o.o. – Blizne Łaszczyńskiego

Zamawiający: Skarb Państwa – Główny Urząd Miar, Politechnika Świętokrzyska – Warszawa

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3057/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „CENTROPLAST” Sp. z o.o. – Bełchatów

Zamawiający: Gmina Łopuszno – Łopuszno

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 410

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3042/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EcoTech Karol Wiśniewski – Stopnica

Zamawiający: Gmina Szczucin – Szczucin

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3077/23

Odwołujący: Konsorcjum:Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., Polimex Mostostal S.A., Mosty Łódź S.A. – Warszawa

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Warszawa

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3087/23

Odwołujący: SLK NINA SŁOWIŃSKA – Wrocław

Zamawiający: Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna – Wieliczka

Sala rozpraw: 430

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3079/23

Odwołujący: ATF Polska Sp. z o.o. – Połczyn-Zdrój

Zamawiający: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – Połczyn-Zdrój

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 3054/23

Odwołujący: ERBUD S.A. – Warszawa

Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3060/23

Odwołujący: „NAVIGA-STAL” Sp. z o.o. – Kiełczów

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3078/23

Odwołujący: Lyreco Polska S.A. – Komorów

Zamawiający: Poczta Polska S.A. – Warszawa

Ostatnie wpisy