Wokanda KIO na dzień 5.07.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 1762/23

Odwołujący: WhyNotTravel Załoga Nasternak Sp. k. – Tyczyn

Zamawiający: Komenda Główna Straży Granicznej – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 15:45

Sygn. akt: 1726/23

Odwołujący: Park-M Poland Sp. z o.o. – Stary Sącz

Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A. – Kraków

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1781/23

Odwołujący: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k. – Warszawa

Zamawiający: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu – Radom

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 1661/23

Odwołujący: Wnortex Sp. z o.o. – Dywity

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – Olsztyn

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1772/23

Odwołujący: SB Complex Sp. z o.o. Sp. k. – Rzeszów

Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl – Przemyśl

Sala rozpraw: 408

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1774/23

Odwołujący: ERBUD S.A. – Warszawa

Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl – Przemyśl

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 1755/23

Odwołujący: Biuro Techniczno-Handlowe Technolight Tomasz Matkowski – Częstochowa

Zamawiający: Katowickie Inwestycje S.A. działające w imieniu i na rzecz Miasta Katowice – Katowice

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1784/23

Odwołujący: Konsorcjum: Usługi Leśne i Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o., Usługi Ogrodnicze Elitelas Sp. z o.o. – Baranów Sandomierski

Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A. – Kraków

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1789/23

Odwołujący: MatPark Sp. z o.o. – Gródek nad Dunajcem

Zamawiający: Tauron Dystrybucja S.A. – Kraków

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 1783/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Wolsztyn

Zamawiający: Związek Międzygminny „Obra” – Wolsztyn

Ostatnie wpisy