Wokanda KIO na dzień 6.10.2023

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 402

Godzina: 12:45

Sygn. akt: 2748/23

Odwołujący: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych „DROMAR” Marian Kaliściak – Stanica

Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych – Kędzierzyn-Koźle

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2806/23

Odwołujący: Siemens Healthcare Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2736/23

Odwołujący: Atman sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 2801/23

Odwołujący: Konsorcjum: KBU Sp. z o.o., Flowbird Polska Sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – Poznań

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 407

Godzina: 09:40

Sygn. akt: 2784/23

Odwołujący: EVPL sp. z o.o. – Kraków

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. – Warszawa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2829/23

Odwołujący: Edmund Janik Hurtownia Materiałów Elektro- Instalacyjnych Candela- 1 – Głogówek

Zamawiający: Gmina Leśnica – Leśnica

Sala rozpraw: 409

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 2839/23

Odwołujący: Sprint S.A. – Olsztyn

Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska – Gdańsk

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 2765/23

Odwołujący: Sygnity Business Solutions S.A. – Zielona Góra

Zamawiający: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 2821/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. – Szczecin

Zamawiający: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – Świnoujście

Ostatnie wpisy