Wokanda KIO na dzień 6.12.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3524/23

Odwołujący: POLLIGHT Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Miasto Białystok – Białystok

Sala rozpraw: 405

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3499/23

Odwołujący: Ground Transportation Systems Polska Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3498/23

Odwołujący: Asseco Poland S.A. – Rzeszów

Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warszawa

Sala rozpraw: 406

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3500/23

Odwołujący: Comarch Polska S.A. – Kraków

Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Warszawa

Sala rozpraw: 407

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3505/23

Odwołujący: SEVENET S.A. – Gdańsk

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3517/23

Odwołujący: Konsorcjum: Makropol Sp. z o.o., Makropol TP Sp. z o.o., Basma Security Sp. z o.o., Cerber Ochrona Sp. z o.o. – Poznań

Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Poznań

Sala rozpraw: 409

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3520/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. – Piotrków Trybunalski

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi – Łódź

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 15:30

Sygn. akt: 3445/23

Odwołujący: Konsorcjum: PORR S.A., MAAT4 Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie – Lublin

Sala rozpraw: 410

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3501/23

Odwołujący: T-Mobile Polska S.A. – Warszawa

Zamawiający: Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna – Kraków

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3493/23

Odwołujący: IBC Advisory S.A. – Warszawa

Zamawiający: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3438/23

Odwołujący: Skamex S.A. – Łódź

Zamawiający: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” – Warszawa

Ostatnie wpisy