Wokanda KIO na dzień 9.11.2023

Sala rozpraw: 402

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3159/23

Odwołujący: Konsorcjum: PORR S.A., Trakcja System Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3201/23

Odwołujący: Remak – Energomontaż S.A. – Warszawa

Zamawiający: PGE Energia Odnawialna S.A. – Warszawa

Sala rozpraw: 405

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3168/23

Odwołujący: GRAPH’IT Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii – Poznań

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 405

Godzina: 12:30

Sygn. akt: 3133/23

Odwołujący: Remondis Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Gmina Miasta Puck – Puck

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 406

Godzina: 12:50

Sygn. akt: 3105/23

Odwołujący: Plus Inwest P. Żygadło sp. j. – Święta Katarzyna

Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – Wrocław

Sala rozpraw: 407

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3176/23

Odwołujący: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. – Wrocław

Zamawiający: Gmina Miejska Słupca – Słupca

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:15

Sygn. akt: 3128/23

Odwołujący: JT S.A. – Warszawa

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 408

Godzina: 09:45

Sygn. akt: 3192/23

Odwołujący: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. – Zabrze

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów – Bytom

Sala rozpraw: 408

Godzina: 13:00

Sygn. akt: 3178/23

Odwołujący: ALTERECO Sp. z o.o. – Iwierzyce

Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – Jarosław

Sala rozpraw: 409

Godzina: 09:00

Sygn. akt: 3193/23

Odwołujący: PAGMA-BUD Sp. z o.o. – Łódź

Zamawiający: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Ciechanów

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 409

Godzina: 15:45

Sygn. akt: 3191/23

Odwołujący: Konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Bielsko-Biała

Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego – Warszawa

Ogłoszenie orzeczenia

Sala rozpraw: 430

Godzina: 09:30

Sygn. akt: 3153/23

Odwołujący: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart – BIS” Sp. z o.o. – Kielce

Zamawiający: Gmina Starachowice – Starachowice

Sala rozpraw: 430

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3210/23

Odwołujący: ABRAMSS Sp. z o.o. – Warszawa

Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Warszawa

Sala rozpraw: 431

Godzina: 10:00

Sygn. akt: 3197/23

Odwołujący: Budimex S.A. – Warszawa

Zamawiający: Wspólny Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – Toruń

Ostatnie wpisy