Wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Krajowa Izba Odwoławcza opublikowała kolejny zeszyt najciekawszych orzeczeń:   „Orzecznictwo – zamówienia publiczne”

„Orzecznictwo – zamówienia publiczne”, zawiera usystematyzowany zbiór części orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Jest to pierwszy numer, który dotyczy orzeczeń Izby wydanych już w postępowaniach o udzielenie zamówienia, które prowadzone były w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 wraz z późn. zm.).


Urząd Zamówień Publicznych przygotował wyjaśnienia dotyczące możliwych podstaw prawnych dokonania zmian zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego, obejmujących sprzedaż energii elektrycznej.  Zachęcamy do lektury

Zobacz opinię

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy