NowePrzetargi.pl

Zamówienia publiczne

Wzorcowe zestawienia oświadczeń i dokumentów opracowane przez UZP

Wzorcowe zestawienia oświadczeń i dokumentów opracowane przez UZP

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opracował zestawienie oświadczeń i dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji – odrębnie dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, których wartość jest mniejsza od progów unijnych, a także zestawienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – odrębnie dla postępowań,  których wartość jest równa lub przekracza progi unijne oraz dla postępowań, w których wartość jest mniejsza od progów unijnych.

Artykuły powiązane

Aktualny przelicznik EURO w zamówieniach publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693. Próg stosowania ustawy PZP od 1.01.2021 wynosi 130.000,- zł.

Nowości na forum

Statystyki forum:

Liczba użytkowników: 91212
Liczba postów: 147175
Liczba tematów: 18963

Bądź na bieżąco – dopisz się do newslettera

Newsletter – nota prawna dotycząca ochrony danych osobowych zapisując się do Newslettera akceptuję jej treść

infolinia szkoleniowa 801 889 888