Zakończenie naboru zgłoszeń na pilotaż modułu składania ofert i wniosków

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że zakończony został nabór do udziału w produkcyjnym pilotażu modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. W ciągu najbliższych dni, podmioty zakwalifikowane do udziału w pilotażu zostaną powiadomione indywidualnie o kolejnych krokach związanych z udziałem w pilotażu. Pilotaż będzie polegał na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace konkursowe. Przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy będzie działaniem pociągającym za sobą wszelkie skutki wynikające z przepisów Prawa zamówień publicznych.

Rozpoczęcie pilotażu zaplanowane jest na 8 października 2021 r., po uprzednim wdrożeniu produkcyjnym MOW.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy