ZALECENIA UZP: Prowadzenie postępowania na miniPortalu

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia Urząd Zamówień Publicznych przedstawił kilka istotnych uwag dla Zamawiających:
1. Rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia w chwili obecnej ma jedynie charakter techniczny. Umożliwia tworzenie i publikowanie ogłoszeń w BZP, co oznacza, że nie prowadzi się aktualnie na Platformie e-Zamówienia postępowania w rozumieniu prowadzenia komunikacji elektronicznej. Zatem, aby móc prowadzić komunikację elektroniczną związaną ze składaniem ofert i wniosków, należy wówczas oprócz rejestracji postępowania na Platformie e-Zamówienia zarejestrować postępowanie na miniPortalu.
2. Jeśli prowadzimy postępowanie na miniPortalu, to należy posługiwać się jedynie ID Postępowania z miniPortalu i tym samym nie należy Wykonawcom podawać identyfikatora postępowania z Platformy e-Zamówienia.
3. Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia rozpoczyna się od liter OCDS… i ma 42 znaki. Służy on jedynie do działań prowadzonych na Platformie.
4. W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu i to właśnie do tego identyfikatora należy odsyłać wykonawców.
5. W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.

Ostatnie wpisy