Zamówienia Publiczne w CZECHACH – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opublikował kolejny już poradnik dotyczący zagranicznych systemów zamówień publicznych – „Przewodnikiem po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Czeskiej.”

Z licznych opracowań wynika, że dzięki bliskości geograficznej i kulturowej, jak również podobieństwa języka, rynek czeski od lat jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków zagranicznych z perspektywy naszych rodzimych przedsiębiorców. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na rynku zamówieniowym, w ramach którego Czechy od kilku lat plasują się w czołówce europejskich państw udzielających zamówień polskim wykonawcom.

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedury udzielania zamówień publicznych w Republice Czeskiej jest ustawa nr 134 z dnia 19 kwietnia 2016 r. o udzielaniu zamówień publicznych. Czwarta już w kolejności czeska ustawa dotycząca tej materii, która weszła w życie w dniu 1 października 2016 r., podobnie jak polska ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wdraża do krajowego porządku prawnego europejskie dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych.

Zobacz przewodnik

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy