Zamówienia Publiczne w REPUBLICE SŁOWACKIEJ – praktyczny przewodnik

Urząd Zamówień Publicznych opracował – Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Słowackiej. Przewodnik swoją treścią obejmuje obowiązujące regulacje prawne, zasady, procedury udzielania zamówień zarówno o wartości powyżej tzw. progów unijnych, jak i zamówień poniżej tych progów, charakterystyczne instrumenty prawne oraz – co kluczowe – opisuje krok po kroku proces ubiegania się o zamówienie publiczne od momentu opublikowania ogłoszenia, poprzez analizę warunków udziału w postępowaniu, dokumentów przetargowych, złożenie oferty i jej ocenę, aż do zawarcia umowy (lub skorzystania z przewidzianych regulacjami procedur odwoławczych).

Zobacz przewodnik

Źródło: https://www.uzp.gov.pl

Ostatnie wpisy