noweprzetargi.pl
Znaleziono 9 wyników wyszukiwania.

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. Przygotowanie do wydatkowania środków publicznych w 2023 roku – planowanie, dokumentowanie wydatków i sprawozdawczość.

6 grudnia – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej 130 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

7 grudnia 2022 – Olsztyn – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

8-9 grudnia 2022 – Białystok – Piotr Sperczyński – Kurs prawa zamówień publicznych

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

12 grudnia 2022 – Poznań – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

13 grudnia 2022 – Wrocław – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tryb podstawowy w praktycznym ujęciu wykonywanych czynności i dokumentów. Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3  – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty (w tym SWZ z załącznikami, opis potrzeb i wymagań).

14 grudnia 2022 – Opole – Piotr Sperczyński -Art. 275 pkt 1 czy art. 275 pkt 3 – który wariant jest korzystniejszy? Procedura, terminy i dokumenty.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kurs prawa zamówień publicznych: Wzorcowe prowadzenie procedur zamówień od A do Z bez błędów i nieprawidłowości.

15-16 grudnia 2022 – Rzeszów – Piotr Sperczyński – Kurs prawa zamówień publicznych

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak przygotować optymalną umowę w zamówieniach publicznych w dobie zmian cen i przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7.10.2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

16 grudnia – Jacek Jerka – Elastyczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie zmian cen i przepisów prawa

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w 2023 roku: ostatnie zmiany w przepisach, waloryzacja oraz nowe zasady zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego, platforma e-Zamowienia, możliwe problemy w 2023 przy udzielaniu zamówień.

3 stycznia ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne w 2023 roku

ZOBACZ WIĘCEJ