noweprzetargi.pl
We found 7 results for your search.

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Jak skutecznie pozyskiwać zlecenia z sektora Publicznego w roku 2023.

22 marca ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne dla Wykonawców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

23 marca 2023 – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

29-30 marca ONLINE – Jacek Jerka – Bezbłędna procedura udzielenia zamówienia publicznego na DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE – wybór trybu, swz, audyt ofert, umowa – PRAKTYKA STOSOWANIA I DOSKONALENIA WARSZTATU.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w 2023 roku – problemy praktyczne.

13 kwietnia RZESZÓW mec. Łukasz Bochenek – Roboty budowlane

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych w roku 2023. Przygotowanie postępowania, pełna procedura, terminy i dokumenty, badanie i ocena ofert, realizacja umowy.

21 kwietnia 2023 – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej progu unijnego w zamówieniach klasycznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jak przygotować optymalną umowę w zamówieniach publicznych w dobie zmian cen i przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 7.10.2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

28 kwietnia – Jacek Jerka – Elastyczna umowa w zamówieniach publicznych. Jak przygotować
optymalną umowę w dobie zmian cen i przepisów prawa

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w 2023 roku – problemy praktyczne.

28 kwietnia ONLINE mec. Łukasz Bochenek – Zamówienia publiczne na roboty budowlane i dokumentację projektową w 2023 roku

ZOBACZ WIĘCEJ