noweprzetargi.pl
Znaleziono 5 wyników wyszukiwania.

Postępowanie na zakup i dostawę żywności dla placówek oświaty – realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia wyżywienia dla uczniów krok po kroku.

15 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Postępowanie na zakup i dostawę żywności do szkół

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022. Aktualizacja wiedzy i praktyczne podpowiedzi.

22 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Zamówienia publiczne w II połowie roku 2022.

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym. Kompendium dla praktyków i osób bez doświadczenia.

25 lipca- Piotr Sperczyński – szkolenie online: Umowy w zamówieniach publicznych w nowym stanie prawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wzorcowe prowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów unijnych – od oszacowania i opisu przedmiotu zamówienia do zawarcia umowy.

26 sierpnia – Ewa Żak – szkolenie online: Wzorcowa procedura

ZOBACZ WIĘCEJ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł z uwzględnieniem regulacji sankcyjnych. Dokumentowanie wydatków i sprawozdawczość. Obowiązkowy Rejestr Umów.

5 września – Piotr Sperczyński – Zamówienia poniżej 130 000 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ